Περιορισμένη χρήση χημικών

Η πείρα και το προσοντούχο προσωπικό της GEO PEST εγγυούνται:

Περιορισμένη χρήση  χημικών  μέσω εφαρμογής της αρχής των Συνδυασμένων Μέτρων Καταπολέμησης ( Integrated Pest Management – I.P.M.)

Η πείρα και το προσοντούχο προσωπικό της GEO PEST εγγυούνται:

Σύγχρονες, ασφαλείς, αποτελεσματικές λύσεις

Εξασφαλισμένη επιτυχία σε ανταπόδοση του κόστους σας

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ή  υπηρεσιών σας

Πλήρη ικανοποίηση  σας

 

Pest-Control