Η εταιρία μας

Η εταιρεία GEO PEST CONSULTANTS  Ltd ιδρύθηκε το 2001, εδρεύει στη Λεμεσό και δραστηριοποιείται Παγκύπρια. Η εταιρεία υποστηρίζεται από Επιστημονικό προσωπικό ( BSc Hons Public and Environmental Health)  με πανεπιστημιακή εξειδίκευση στην Ιατρική Εντομολογία, BSc Food Technology, κ.α.  Είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταπολέμησης Επιβλαβών (Cyprus Pest Control AssociationCPCA) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου (European Pest Control Associations – μέσω του CPCA). Η εταιρεία καθώς και τα άτομα που εργοδοτεί, είναι κάτοχοι άδειας επαγγελματικής χρήσης Βιοκτόνων  του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.Η μακρόχρονη πείρα και τα προσόντα του προσωπικού μας εγγυούνται πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, οικονομική και ποιοτική λύση των προβλημάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύνοντες σύμβουλοι:  Γιώργος Χατζηβασίλης και Γιώργος Καλλή.

Eργοδοτούνται τέσσερεις Κύπριοι, επαρκώς εκπαιδευμένοι, με άδεια επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων, με βάση την Περί Βιοκτόνων νομοθεσία.Tυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης στη βιολογία και τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων επιβλαβών εντόμων και των τρωκτικών, στην τοξικότητα και την ορθή χρήση χημικών ουσιών, εφαρμογή της αρχής των Συνδυασμένων Μέτρων Καταπολέμησης  ( Integrated Pest ManagementI.P.M.) εφαρμογή μέτρων ατομικής ασφάλειας , προστασίας του περιβάλλοντος χώρου κλπ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης  χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός και εξειδικευμένες μέθοδοι.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Προέρχονται από την Κυπριακή αγορά, είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  σύμφωνα με την σχετική  Περί Βιοκτόνων Νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης, ευθύνης εργοδότη κλπ.               

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

Προσόντα

BSc Food Technology, Πιστοποιητικά παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Καταπολέμηση Επιβλαβών σε εμπορικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, Υγιεινή Τροφίμων, Εφαρμογή και έλεγχο συστημάτων HACCP κ.λπ. Εγγεγραμμένος υπεύθυνος Συνεργείου Επαγγελματικής  Εφαρμογής βιοκτόνων.

Πείρα 16 χρόνια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

Προσόντα BSc (Hons) στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία, Πανεπιστήμιο Surrey. Δίπλωμα Υγειονομικού Επιθεωρητή του Royal Society for the Promotion of Health, London. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Εντομολογία, του London School of Hygiene and Tropical Medicine. Βεβαίωση εκπαίδευσης σε εργαστηριακές μεθόδους ανίχνευσης της ανθεκτικότητας κουνουπιών και άλλων εντόμων σε εντομοκτόνα , Πανεπιστήμιο California, Riverside, California. Πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος  in Comprehensive Vector Control, University of Pondicheri, India. Πιστοποιητικό in Pest Management, US Dep. of  Health and Human Services. Πείρα  30 χρόνια άσκησης καθηκόντων pest control. 10 χρόνια εκτέλεσης βιοδοκιμών ανθεκτικότητας κουνουπιών ,μυγών, κατσαρίδων. Ερευνητική δραστηριότητα :-Detection of resistance of pests to Pesticides. Alternative methods for resistance abatement αnd control of mosquitoes of Cyprus. Μέλος του Royal Society of  Public Health, London